מדיניות והצהרת פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של דליקטס שלי.

 

במדיניות פרטיות זו, נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט שלנו  www.mydelicates.co.il.

 

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר, באופן מיידי.

 

 

כללי

מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת  תכנים, או כל שימוש אחר באתר, על-ידי כל אדם, ובאמצעות כל אמצעי, אפליקציה (יישומון) או מכשיר (להלן – "שימוש" ו-"המשתמשים באתר").

אין חובה חוקית, להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר במידע.   

        

בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו.

בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתר באישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך), ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.

 

בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, ניתן לפנות אלינו, במייל, בכתובת contact@mydelicates.co.il.

 

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש ספטמבר 2019.

 

סוגי המידע שאנחנו אוספים באתר, וכיצד אנחנו משתמשים במידע

 

פרטי מידע שנבקש ממך להזין

באתר נבקש שתזין פרטים, במסגרת הליך הרשמה, כדי שתוכל לבצע רכישת מוצרים (להלן – "השירותים"). את הפרטים שתזין אנחנו נשמור במאגרי המידע שלנו, ונשתמש בהם למטרות אלו:  

שם מלא, מספר טלפון, דרכי התקשרות, כתובת, כתובת מייל

במידע זה נשתמש כדי ליצור איתך קשר, כדי לאפשר לך להשתמש באתר ולשפר את חווית השימוש שלך באתר, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור השירות.

פרטי אמצעי תשלום

באתר נבקש שתזין פרטי כרטיס אשראי, או אמצעי תשלום אחרים. אנחנו נשתמש במידע זה, אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתר, ולא לכל מטרה או עניין אחר.

פרטי מוצרים שרכשת או מכרת, תמונות, תגוביות (טוקבקים), ותכנים אחרים שתפרסם באתר

באתר, תוכל לפרסם ולהעלות הודעות, תמונות, תגוביות (טוקבקים), ותכנים אחרים. אנחנו נשתמש בפרטי מידע אלו, כדי לאפשר לך לפרסם את התכנים ולהשתמש באתר, לצורכי בקרה, ניהול, ניתוח, פילוח ושיפור חווית השימוש באתר, להתאמת התכנים והפרסומות שיוצגו לך, לצרכים שיווקיים.

 

מידע שאנחנו אוספים אודותיך

אנחנו מפיקים ושומרים מידע אודות המשתמשים באתר, ומשתמשים בו למטרות אלו:  

הצעות ושירותים שעניינו אותך, ניטור הרגלי גלישה, נתוני שימוש, מידע ופרסומות שבהם צפית, דפי אינטרנט שבהם גלשת, מוצרים שרכשת, תחומי התעניינות

אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיעניינו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

להרחבה ופירוט נוסף, בקשר לשימושים שאנחנו עושים ב-cookies ובאמצעי ניטור אחרים, ראה את הפרק העוסק ב- cookiesבהמשך מדיניות זו.

נתוני מיקום, מסלול תנועה, כתובת IP, מספר הזיהוי של המכשיר, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן

אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.        

מידע ממפרסמים ומהשותפים העסקיים שלנו

ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים ושותפים-עסקיים שלנו. אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

מידע מרשתות חברתיות: פרטים, תמונות וותמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ומידע נוסף, בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות

 ניתן להשתמש באתר,  באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק שלך, או קישורים לחשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, בהתאם לתנאי השימוש וההרשאות שקבעת בחשבונותיך. אנחנו נשתמש במידע זה, כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

 

המידע המזוהה אודותיך, ייאסף, יופק ויישמר, במאגרי המידע שלנו.

האתר שלנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו (להלן – "האתר המקושר"), שייתכן ואוספים, משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. מסירת פרטים, וכל שימוש אחר באתר המקושרים, כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של האתר המקושרים, ואינם תחת שליטתנו או אחריותנו.

 

שמירת ועיבוד המידע אודותיך, מבוססים על הצורך לאפשר לך את השימוש באתר ולספק לך את השירותים, על הסכמתך, או על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת האתר.

 

העברת מידע לגורמים נוספים

 

העברת מידע לצדדים שלישיים:

לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכדי לתמוך ולהפעיל את האתר (גם באמצעות "שירותי ענן"), ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים אחרים וכן לגורמים נוספים וספקי שירותים שונים – בישראל ומחוץ לגבולות ישראל.

 

ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו:

במקרה שאתה תפרסם את המידע (תוכן מטעמך, או בכל פרסום אחר שתעלה לאתר שלנו);

כדי להתאים עבורך מודעות פרסומת ותכנים שונים, של צדדים שלישיים.

אם תרכוש מוצרים או שירותים משותפי המסחר והתוכן שלנו, או תשתתף בפעילויות של גורמים אלו, נעביר לשותפינו את המידע הדרוש להם אודותיך, לצורך השלמת תהליך הרכישה או ניהול הפעילות, ושמירת הקשר איתך;

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או את הוראות הסכמי ההצטרפות לאתר או לשירותים, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;

במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבניינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, שמורה לנו למסור את המידע;

במקרה שנארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם:       

שותפי המסחר והתוכן שלנו.

גורמים שייחשפו לפרטים שתפרסם באתר (למשל בטוקבק (תגובית), או במודעה למכירת מוצר).

גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע.

כל גורם שירכוש את פעילות האתר, או יתמזג עם דליקטס שלי, ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.

בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו.

 

 

דיוור ישיר והודעות פרסומיות

אנחנו נשתמש בפרטי הקשר שתזין (בהרשמה לאתר, ברכישת מוצרים, בהעלאת ופרסום תכנים מטעמך, או בכל מקרה אחר שבו תזין פרטי התקשרות), כדי לשמור איתך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות ותכנים שיווקיים מגורמים שונים, דיוור ישיר, ניוזלטרים, עדכונים, דברי פרסומת וכן כדי להודיע לך הודעות שונות בקשר לשירותים ולאתר (להלן – "דיוור").

את הדיוור נשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות קופצות או מתפרצות,push notifications , הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת.

 

אם אתה לא רוצה לקבל דיוור פרסומי, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח אליך, או על-ידי פניה במייל בכתובת contact@mydelicates.co.il אנחנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 

עד מתי נשמור את המידע אודותיך

אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.

אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר.

 

הזכות לעיין במידע

אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.

הזכות לתיקון מידע

אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.

למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.        

הזכות לבטל הסכמה

אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות. 

זכויות נוספות בקשר למידע

ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.

 

גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר.

 

 

אבטחה והגנת מידע

אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר.       

כל שימוש באתר, בתכנים שהועלו לאתר ובתכנים קשורים בהם – עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.השימוש באתר, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתר או בתכנים קשורים בהם, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתר ובשירותים.

 

Cookies, מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים

האתר והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות" ("Cookies"), "משואות רשת"("web     beacons") פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתר.

"עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookiesיפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.

ה-Cookiesמכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

ה-Cookiesמשמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתר, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

חלק מה-Cookiesהכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.

חלק מה-Cookiesוהמערכות הנוספות שפועלות באתר, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתר.כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
 

מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן:

אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies, יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהאתר והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים.בחלק מהמקרים, מחיקת Cookiesתגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים.לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לנטרול או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש:
 

דפדפן Chrome Google

 

דפדפן Microsoft Internet Explorer

 

דפדפן Mozilla Firefox
 

דפדפן Apple Safari

 

מערכות נוספות שפועלות באתר:

באתר פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות באתר, לרבות: פיקסלים,  "משואות רשת" (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש באתר, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר, פילוח מחקר ובקרה.

חלק מהפרסומות שמוצגות לך באתר, מנוהלות על-ידי גורמים חיצוניים. השימוש שחברות אלה עושות בכלים אלו, לניטור פעילות הגולשים באתר, מפורט במדיניות הפרטיות של אותן חברות.

אחת מהמערכות שפועלות באתר, הינה המערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישור:https://policies.google.com/privacy?hl=iw

לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה.אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.